ალექსანდრე რონდელის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო