კორონავირუსი – შეკითხვები და პასუხები
რატომა არის მნიშვნელოვანი მოვერიდოთ ახლო კონტაქტს მასთან, ვისაც აქვს სიცხე და ხველება?
#covid #who