დასრულებული პროექტები

მუსტაფა ქემალ ათათურქის ლიდერობის პროგრამა ეროვნულ და ინფორმაციულ უსაფრთხოებასა და დიპლომატიაში

მუსტაფა ქემალ ათათურქის ლიდერობის პროგრამა ეროვნულ და ინფორმაციულ უსაფრთხოებასა და დიპლომატიაში

მუსტაფა ქემალ ათათურქის ლიდერობის პროგრამა არის თურქეთის თანამშრომლობისა და კოორდინაციის სააგენტოსა(TIKA) და საქართველოს…

ვრცლად
კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოება და დემოკრატია  - კვლევითი პროექტი  (CASCADE )

კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოება და დემოკრატია - კვლევითი პროექტი (CASCADE )

კვლევითი პროექტის კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოება და დემოკრატია  მთავარი მიზანია კავკასიის რეგიონულ უსაფრთხოებასა და…

ვრცლად
ექსპერტები რუსულ-ქართული ურთიერთობის ნორმალიზაციის გზების ძიებაში

ექსპერტები რუსულ-ქართული ურთიერთობის ნორმალიზაციის გზების ძიებაში

პროექტი მიზნად ისახავს ქართველ და რუს ექსპერტებს შორის ნდობის გაღრმავებას, მათი თანამშრომლობით რუსულ-ქართული ურთიერთობების…

ვრცლად
საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ცნობიერების ამაღლება ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში

საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ცნობიერების ამაღლება ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში

პროექტის  „საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ცნობიერების ამაღლება ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში“…

ვრცლად
უმუშევრობის სტრუქტურა და სტრუქტურული უმუშევრობა საქართველოში

უმუშევრობის სტრუქტურა და სტრუქტურული უმუშევრობა საქართველოში

პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში უმუშევრობის სტატისტიკური ანგარიშების ანალიზს,  არსებული მონაცემთა ბაზისა და უმუშევრობის…

ვრცლად
საქართველოს უსაფრთხოების ანალიტიკური ცენტრი

საქართველოს უსაფრთხოების ანალიტიკური ცენტრი

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდთან არსებული საქართველოს უსაფრთხოების ანალიზის ცენტრი…

ვრცლად
სასწავლო პროგრამა ჟურნალისტებისთვის ეკონომიკაში, გეოპოლიტიკასა და პოლიტიკურ იდეოლოგიებში

სასწავლო პროგრამა ჟურნალისტებისთვის ეკონომიკაში, გეოპოლიტიკასა და პოლიტიკურ იდეოლოგიებში

სასწავლო პროგრამა ჟურნალისტებისათვის ეკონომიკაში, გეოპოლიტიკასა და პოლიტიკურ იდეოლოგიებში მიზნად ისახავდა მასმედიის…

ვრცლად
სასწავლო პროგრამა ახალგაზრდა პოლიტიკოსებისთვის

სასწავლო პროგრამა ახალგაზრდა პოლიტიკოსებისთვის

პროგრამა მიზნად ისახავდა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების ცოდნის გაღრმავებას ისეთ საკითხებში, როგორიცაა პოლიტიკური…

ვრცლად
სახელმწიფო ენისა და ნატო-ევროკავშირის შესახებ ცოდნის მხარდასაჭერი პროგრამა სამცხე-ჯავახეთის ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობისთვის

სახელმწიფო ენისა და ნატო-ევროკავშირის შესახებ ცოდნის მხარდასაჭერი პროგრამა სამცხე-ჯავახეთის ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობისთვის

პროექტი მიზნად ისახავდა ჯავახეთის ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობის ინტეგრაციას საერთო ქართულ სახელმწიფოსთან. პროექტის ამოცანას…

ვრცლად
სასწავლო პროგრამა ეროვნულ უსაფრთხოებასა და საჯარო პოლიტიკაში

სასწავლო პროგრამა ეროვნულ უსაფრთხოებასა და საჯარო პოლიტიკაში

ეროვნული უსაფრთხოება და საჯარო პოლიტიკის პროგრამის მიზანია ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე ანალიტიკოსების მომზადება…

ვრცლად
ტრენინგი გლობალური პოლიტიკისა და ეკონომიკის საკითხებში

ტრენინგი გლობალური პოლიტიკისა და ეკონომიკის საკითხებში

ფონდის მიერ განხორციელებული და „ჯეი-თი-აი კავკაზუსის“ მიერ დაფინანსებული სასწავლო პროგრამის მიზანს წარმოადგენდა…

ვრცლად
გლობალური პოლიტიკის, ევროპული ინტეგრაციისა და ეკონომიკის პროგრამა

გლობალური პოლიტიკის, ევროპული ინტეგრაციისა და ეკონომიკის პროგრამა

ფონდის მიერ განხორციელებული და „ჯეი-თი-აი კავკაზუსის“ მიერ დაფინანსებული სასწავლო პროგრამის მიზანს წარმოადგენს…

ვრცლად
ევროინტეგრაციის  პროცესის მხარდაჭერა ქვემო ქართლში, ჯავახეთსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

ევროინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერა ქვემო ქართლში, ჯავახეთსა და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

პროექტი განხორციელდა იან ტონისონის ინსტიტუტთან ერთად,  ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური ხელშეწყობით.…

ვრცლად
უსაფრთხოების სექტორის რეფორმა საქართველოში - შესაძლებლობების გაძლიერება, დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბება და გარდაქმნის პროცესის გამოცდილების გაზიარება

უსაფრთხოების სექტორის რეფორმა საქართველოში - შესაძლებლობების გაძლიერება, დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბება და გარდაქმნის პროცესის გამოცდილების გაზიარება

პროექტი, რომელიც  ევროპულ და ჩრდილოატლანტიკურ საკითხთა ცენტრი  (CENAA) საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო…

ვრცლად
ეთნიკურად სომხებისა და აზერბაიჯანელების ქართულ საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა

ეთნიკურად სომხებისა და აზერბაიჯანელების ქართულ საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა ეთნიკურად სომეხი და აზერბაიჯანელი უმცირესობების ჩართულობის გაზრდა ქართულ საზოგადოებაში, პოლიტიკის…

ვრცლად
ექსპერტები რუსულ-ქართული ურთიერთობის ნორმალიზაციის გზების ძიებაში

ექსპერტები რუსულ-ქართული ურთიერთობის ნორმალიზაციის გზების ძიებაში

პროგრამა მიზნად ისახავდა საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობისთვის ალტერნატიული არხის  გახსნას და გრძელვადიანი მშვიდობის…

ვრცლად
საჯარო სექტორის ადმინისტრაციული რეფორმების დამოუკიდებელი მონიტორინგის მექანიზმის შექმნა

საჯარო სექტორის ადმინისტრაციული რეფორმების დამოუკიდებელი მონიტორინგის მექანიზმის შექმნა

საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების მაღალი რანგის საჯარო მოხელეებთან ინტერვიუების ორგანიზება. არსებული დოკუმენტების ანალიზი…

ვრცლად
შავი ზღვის სამშვიდობო ქსელი

შავი ზღვის სამშვიდობო ქსელი

The project embraces 4 countries of the Wider Black Sea region suffering from the internal ethnic conflicts, aims at enhancing…

ვრცლად
სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა საქართველოში

სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა საქართველოში

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდმა  თავის რეგიონულ ოფისში, ახალქალაქში, განახორციელა…

ვრცლად
პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის პროგრამა

პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის პროგრამა

პროგრამა მიზნად ისახავდა პოლარიზებული პოლიტიკური გარემოს გაუმჯობესების პროცესის ხელის შეწყობას და ამისთვის პოლიტიკური…

ვრცლად
© 2017 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.