ბიბლიოთეკა

მოსახლეობის ინფორმირების დონე სოციალურ უფლებებზე - შიდა ქართლის მოსახლეობის ხედვა რეგიონში არსებული პრობლემების შესახებ
საქართველოს შრომის კოდექსი - შეღავათები, სოციალური დახმარებები, დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესი
გლობალიზაცია და ერი - სახელმწიფოს მომავალი: ერი-სახელმწიფოს კონკურენტუნარიანობის სტრატეგია გლობალიზაციის ეპოქაში
პუბლიკაციები
ექსპერტის აზრი
ჩამოტვირთე  e-კატალოგი
© 2017 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.