ბიბლიოთეკა

ნაციონალიზმი და გლობალიზაცია
ევროკავშირის ბაზარზე იმპორტირებული საქონლის დაბეგვრის თავისებურებანი
მრავალდონიანი საინოვაციო პოლიტიკა და ევროინტეგრაცია
პუბლიკაციები
ექსპერტის აზრი
ჩამოტვირთე  e-კატალოგი
© 2017 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.